STOWARZYSZENIE METODY SOMAYOG, EDUKACJI I ROZWOJU

Kontakt

Stowarzyszenie Metody Somayog, Edukacji i Rozwoju

ul. Legnicka 65

54-206 Wrocław
email: somayog@gmail.com

KRS: 000380029
NIP: 899-272-02-03
REGON: 021532611

Konto: BGŻ nr 20 2030 0045 1110  0000 0341 2690